Sandvik är en verkstadskoncern inom metallbearbetning,
materialteknik, gruv- och anläggningsindustri

Haglund-medaljen


Sandvik-koncernen har sedan 1986 årligen delat ut utmärkelsen "Wilhelm Haglund-medaljen till Årets Produktutvecklare". Utmärkelsen har fått sitt namn efter den legendariske bruksdisponenten Wilhelm Haglund som lade grunden till dagens framgångar inom hårdmetallområdet.

"AlttextDen legendariske bruksdisponenten Wilhelm Haglund.

Medaljen delas ut för att uppmärksamma och belöna insatser av nyskapande karaktär, som kan vara av kommersiell betydelse för koncernen samt även medföra sysselsättningsskapande effekter. Utmärkelsen tilldelas den anställd eller grupp av anställda som gjort den mest betydelsefulla insatsen för att ta fram eller utveckla en produkt som kan bli värdefull för koncernen. Belöningen består av en medalj i 18 karats guld, ett diplom samt en studieresa.

Juryn består av koncernchefen, representanter för de fackliga organisationerna och andra personer med god kännedom om koncernens verksamhet. Samtliga anställda inom koncernen kan tilldelas utmärkelsen och samtliga anställda har möjlighet att föreslå kandidater.

Artikelfunktioner