Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 mars, de tio största ägargrupperna.

Aktieägare Antal aktier % av totalt kapital
AB Industrivärden 143 274 257
11,4%
Alecta Pensionsförsäkring
57 763 000 4,6%
Handelsbanken Pension
47 250 000
3,8%
SSB CL Omnibus AC OM07 (15 PCT)*
44 591 687 3,6%
Swedbank Robur fonder
 42 285 540
3,4%
AMF - Försäkring och Fonder 41 129 021
3,3%
JPM Chase NA*
39 618 231 3,2%
Nordea Investment Funds 32 067 273
2,6%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000
 2,4%
Göranssonska Stiftelserna
24 424 783
2,0%
Summa totalt 502 403 792 40,1%
Totala utestående aktier 1 254 385 923
Antal aktieägare, 2014-03-31 116 769

*Custodians
Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land