Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 30 juni 2015, de tio största ägargrupperna.

AktieägareAntal aktier% av totalt kapital
AB Industrivärden 146 580 752 11.7%
Alecta pensionsförsäkring 58 573 000 4.7%
SSB Client Omnibus 58 050 758 4.6%
Handelsbanken pension 48 250 000 3.8%
Swedbank Robur fonder 43 690 135 3.5%
AMF - Försäkring och fonder 41 124 086 3.3%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2.4%
Nordea Investment Funds 22 536 317  1.8%
Göranssonska stiftelserna 22 354 506 1.8%
Clearstream Banking S.A. 20 455 191 1.6%
Totalt 491 614 745
Totalt antal utestående aktier 1 254 385 923
Antal aktieägare 114 184

Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land