Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 mars 2015, de tio största ägargrupperna.

AktieägareAntal aktier% av totalt kapital
AB Industrivärden 146 580 752 11,7%
Alecta Pensionsförsäkring 60 373 000 4,8%
Handelsbanken pension 48 250 000 3,8%
AMF - Försäkring och fonder 43 072 655 3,4%
SSB Client Omnibus 42 405 773 3,4%
Swedbank Robur fonder  41 737 151 3,3%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2,4%
Göranssonska stiftelserna 23 354 506 1,9%
Clearstream Banking S.A. 20 565 770 1,6%
Pensionskassan SHB försäkringsf. 19 250 000 1,5%
Totalt 475 589 607
Totalt antal utestående aktier 1 254 385 923
Antal aktieägare 116 062

Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land