Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 30 september 2015, de tio största ägargrupperna.

AktieägareAntal aktier% av totalt kapital
AB Industrivärden 146 580 752 11.7%
SSB Client Omnibus 64 210 749 5.1%
Alecta pensionsförsäkring 58 573 000 4.7%
Handelsbanken pension 48 250 000 3.8%
Swedbank Robur fonder 41 076 786 3.3%
AMF - Försäkring och fonder 40 721 907 3.2%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2.4%
JPM Chase NA 28 337 939 2.3%
Göranssonska stiftelserna 22 354 506 1.8%
Nordea Investment Funds 21 716 989  1.7%
Total 501 822 628 
Total shares outstanding 1 254 385 923
Number of shareholders 117 752

Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land