Sandvik är en verkstadskoncern inom metallbearbetning,
materialteknik, gruv- och anläggningsindustri

Aktieägarstruktur

De tio största ägargrupperna per 31 december 2014.

Aktieägare Antal aktier % av totalt kapital
AB Industrivärden 146 580 752
11.7%
Alecta Pensionsförsäkring
59 863 000 4.8%
SSB Client Omnibus
49 571 734
4.0%
Handelsbanken Pension
47 250 000 3.8%
Swedbank Robur fonder
 39 731 201
3.2%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2.4%
AMF - Försäkring och Fonder
25 064 423 2.0%
Nordea Investment Funds 23 960 483 1.9%
Göranssonska Stiftelserna
23 354 506  1.9%
Pensionskassan SHB Försäkring 19 250 000 1.5%
Summa totalt 464 626 099
Totalt utstående aktier 1 254 385 923
Antal aktieägare 115 339

Source: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

Artikelfunktioner

Relaterad information

Kontakta oss