Sandvik är en verkstadskoncern inom metallbearbetning,
materialteknik, gruv- och anläggningsindustri

Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 december, de tio största ägargrupperna.

Aktieägare Antal aktier % av totalt kapital
AB Industrivärden 145 274 257 11,6%
Alecta Pensionsförsäkring 56 963 000 4,5%
Handelsbanken Pension 47 250 000 3,8%
Swedbank Robur fonder 42 378 820 3,4%
JPM CHASE NA*
38 365 607 3,1%
AMF - Försäkring och Fonder 37 243 021 3,0%
SSB CL Omnibus AC OM07 (15 PCT)* 35 241 705 2,8%
Nordea Investment Funds 32 410 932 2,6%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2,4%
Göranssonska Stiftelserna
24 432 583 2,0%
Summa totalt 489 559 925 39,2%
Totala utestående aktier 1 254 385 923
Antal aktieägare, 2013-12-31 117 062

*Custodians
Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land

Artikelfunktioner

Relaterad information

Kontakta oss